Connect with us

แบบบ้านทำตามได้

รวม 39 ไอเดีย ทำแปลงผัก “จากอิฐบล็อก” เรียบง่ายทำตามได้

ไอเดียการปลูกพืชผักด้วยบล็อกด้วยอิฐบล็อกเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดบ้านและสวนที่น่าสนใจได้หลายรูปแบบปลูกต้นไม้ง่ายๆ และประหยัดเงิน จากวัสดุก่อสร้างหาได้ทั่วไปผสมผสานใช้งานได้หลายจุดในบ้านและสวน มีอิฐบล็อกนำมาเป็นตัวช่วยใช้แค่อิฐบล็อกก่อขึ้นเป็นรูปร่างต่างๆ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ลองไปชมกันเลยครับ

ที่มา : Pinterest

DIY แปลงผักสวนครัวเล็กๆ “จากอิฐบล็อก”

X

แปลงผักอิฐบล็อก ไว้สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว

นำอิฐบล็อกมาวางเรียงกันเป็นแนวอย่างเป็นระเบียบ

แปลงผักอิฐบล็อก ไว้สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว

ตกแต่งแปลงผักให้สวยงาม ด้วยอิฐบล็อก

ปลูกพืชผักสวนครัวเป็นระเบียบ โดยใช้อิฐบล็อก

ทำเป็นกระถางเล็กๆ โดยใช้อิฐบล็อก

ทำเป็นกระถางเล็กๆ โดยใช้อิฐบล็อก

สร้างแปลงผัก-ดอกไม้ ด้วยอิฐบล็อก

ปลูกพืชผักสวนครัวเป็นระเบียบ โดยใช้อิฐบล็อก

สร้างแปลงผัก-ดอกไม้ ด้วยอิฐบล็อก

อิฐบล็อกวัสดุก่อสร้างหาได้ทั่วไป และประหยัดงบ

สร้างแปลงปลูกต้นไม้ง่ายๆ และประหยัดเงิน

ทำแปลงผักจากอิฐบล็อก แข็งแรง และทนทาน

นำอิฐบล็อกมาประยุกต์ใช้ทำเป็นแปลงผักแบบง่ายๆ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.