Connect with us

แบบบ้านทำตามได้

รวม 29 ไอเดีย รางน้ำฝน สร้างง่ายระบายน้ำฝนได้ดี

เมืองไทยเป็นประเทศไทยในเขตร้อนชื้นที่มีฤดูฝนค่อนข้างเยอะ การสร้างบ้านในแต่ละครั้งจึงควรคำนึงถึงการจัดการระบายน้ำฝนให้ดีด้วย วันนี้เรามีไอเดียรางน้ำฝนเพื่อระบายน้ำจากหลังคาบ้าน ช่วยไม่ให้เกิดปัญหากับตัวบ้านของเราและไม่ให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้านได้อีกด้วย ลองดูไอเดียเหล่านี้ที่เหมาะกับบ้านของคุณ

ที่มา : pinterest

.

รางน้ำฝน แบบที่ 1

X

รางน้ำฝน แบบที่ 2

รางน้ำฝน แบบที่ 3

รางน้ำฝน แบบที่ 4

รางน้ำฝน แบบที่ 5

รางน้ำฝน แบบที่ 6

รางน้ำฝน แบบที่ 7

รางน้ำฝน แบบที่ 8

รางน้ำฝน แบบที่ 9

รางน้ำฝน แบบที่ 10

รางน้ำฝน แบบที่ 11

รางน้ำฝน แบบที่ 12

รางน้ำฝน แบบที่ 13

รางน้ำฝน แบบที่ 14

รางน้ำฝน แบบที่ 15

รางน้ำฝน แบบที่ 16

รางน้ำฝน แบบที่ 17

รางน้ำฝน แบบที่ 18

รางน้ำฝน แบบที่ 19

รางน้ำฝน แบบที่ 20

รางน้ำฝน แบบที่ 21

รางน้ำฝน แบบที่ 22

รางน้ำฝน แบบที่ 23

รางน้ำฝน แบบที่ 24

รางน้ำฝน แบบที่ 25

รางน้ำฝน แบบที่ 26

รางน้ำฝน แบบที่ 27

รางน้ำฝน แบบที่ 28

รางน้ำฝน แบบที่ 29